D-NA

Lees mee, ontdek mee

In de wereld van leiderschap ontmoeten de golven van structuur en autonomie elkaar vaak in een dans die zowel harmonieus als uitdagend kan zijn. Het verhaal van Thomas schetst zijn reis door het complexe landschap van leiderschap binnen een organisatie waar structuur en autonomie essentieel zijn voor succes.

Graag willen we in deze blog het onderscheid maken tussen passieve en actieve relaties.
Een passieve relatie is een relatie die gekenmerkt wordt door een vaststaand beeld dat we hebben van elkaar. In een actieve relatie daarentegen zoeken we elkaar op, geven we feedback en kunnen we nog verschieten van elkaar.

‘We hebben haar nodig in een strategische rol. Er komen grote veranderingen op ons af. En ik heb iemand nodig die een strategie uitwerkt voor deze afdeling en dit vertaalt in een veranderplan. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid die hoort bij deze managersrol.’
Aan het woord is de verantwoordelijke van de persoon waarmee ik een coachingstraject mag opstarten. Laat ik de coachee Nouria noemen. We zitten met ons drie samen om de aanleiding, de concrete vraag en noden te bespreken. En om samen doelen te concretiseren: waar willen we met dit coaching traject precies landen?

Eén van de spanningsvelden waarmee we in onze meerzijdig leiderschap-trajecten aan de slag gaan, is dat van stabiliteit versus verandering. Een effectieve leidinggevende staat voor de uitdagende taak om een delicate balans te behouden tussen het waarborgen van de dagelijkse continuïteit van een organisatie en het stimuleren van een omgeving die openstaat voor verandering en innovatie. In deze blog exploreren we deze balans. We bekijken volgende factoren die ...

De grote conflicten in de maatschappij rondom ons neigen tot polarisatie. Ze neigen tot het uitvergroten van wij-zij.  In het “moeten” partij kiezen. In het versimpelen van de realiteit. 

In de bedrijven en organisaties waar we werken komen wij ook soms in conflictueuze omstandigheden terecht.  De ene afdeling...

D-NA bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar. Vanaf het begin experimenteren we rond de vragen “Hoe werken we samen?”, “Hoe organiseren wij ons?”. En die experimenten en ervaringen delen we graag.

Op de werkplek maken we allerlei gebeurtenissen mee: het vertrek ...

D-NA bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar. Vanaf het begin experimenteren we rond de vragen “Hoe werken we samen?”, “Hoe organiseren wij ons?”. En die experimenten en ervaringen delen we graag.

De komende maanden vind je ter inspiratie op onze website en op LinkedIn typische D-NA praktijken terug.

‘Ik wil vooral geen chef zijn. De baas. Diegene die zegt wat de ander moet doen. Ik wil dichtbij mijn medewerkers staan, me betrokken en dienstbaar opstellen. Bij mij staat de deur echt altijd open.’

Aan het woord is een leidinggevende die met veel enthousiasme en passie vertelt ...

Bekroonde Duitse balletdirecteur smeert uitwerpselen van hond in het gezicht van journaliste na “vernietigende recensie”. (De Morgen 13/02/23)

Natuurlijk en gelukkig komt het in bedrijven en organisaties niet ...

D-NA bestaat meer dan 10 jaar. 10 jaar experimenteren met ‘hoe werken we samen?’, ‘hoe organiseren wij ons?’. En die ervaringen delen we graag.

Een eerste ervaring over hoe het écht met ons gaat...

In onze vorige blog beschreven we enkele tips in het omgaan met onzekerheid. Graag willen we ons nu focussen op de leidinggevende: hoe gaat hij/zij het best om met mensen en hun onzekerheid of mensen in deze onzekere tijden?

Een beeld uit mijn kindertijd: zittend op een bankje naast veel andere kinderen met hun ouders, in een grote tent kijkend met grote ogen van verwondering naar leeuwen, clowns en acrobaten. Een act die ik zelf erg bijzonder vond was ‘de bordenman’.

Het einde van de coronacrisis nadert, of toch niet, of een beetje… Eigenlijk weten we het allemaal niet. Ook al willen we dat wel. En dan komen er de oproepen binnen: terug naar het oude normaal, of naar een nieuw normaal… We gaan toch hiervan geleerd hebben… We gaan toch niet alles wegsmijten…

Lies is ondertussen 2 jaar partner bij D-NA, nr. 6 in het rijtje. Maar wanneer je ons team zou observeren, lijkt de kans me klein dat je Lies zou aanduiden als het ‘bleuke’ van de D-na bende. De manier waarop zij haar plaats heeft ingenomen en de snelheid waarmee zij D-NA mee is beginnen dragen, is bijzonder.

Een tijdje terug woonde ik een webinar bij – want dat is wat mensen dezer dagen doen – van de internationaal gerenommeerde key-note speaker Steven Van Belleghem, getiteld ‘When digital becomes human’.

Mee verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van een team en medewerkers vormt een belangrijke opdracht van een leidinggevende. De stijgende cijfers op vlak van ziekteverzuim en burn-out geven tegelijk aan dat dit een complexe uitdaging is. En complexe uitdagingen vragen om een integrale benadering. Daarbij ...

Projectmanagement gemeente Olen.
Olen is een gemeente tussen Geel en Herentals. Het gemeentebestuur telt ongeveer 120 medewerkers en levert diensten aan zo’n 12.500 inwoners.

Eendagsopleiding Febelfin Academy.
Febelfin Academy draagt bij tot de professionele ontwikkeling van werknemers in de financiële sector, via financiële opleidingen en trainingen in competentieontwikkeling.

Visievorming lokaal bestuur Beerse
Beerse is een buitengewone gemeente in de Antwerpse Kempen. Het lokaal bestuur telt 500 medewerkers en verzorgt de dienstverlening voor iets meer dan 18.000 inwoners.

Ad interim projectmanagement Groep Hasselt.
Groep Hasselt heeft ongeveer 1600 medewerkers. Zowel het OCMW als de stadsdiensten maken er deel van uit. De groep staat in voor de dienstverlening voor meer dan 78.000 inwoners.

Veranderplan en communicatieplan Ketnet.
Ketnet is de kinder- en jeugdzender van de VRT.

Blended opleiding Karel de Grote Hogeschool.
De Karel de Grote Hogeschool is gevestigd in Antwerpen en beschikt over zeven campussen. Iets meer dan 1200 medewerkers dragen zorg voor een uitgebreid aanbod van opleidingen, verdeeld over zes studiegebieden. KdG bereikt zo meer dan 13000 studenten.

Begeleiding veranderingsproces juridisch kenniscentrum AgO.
Het juridisch kenniscentrum van het Agentschap overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid heeft de opdracht om juridische expertise over personeel en organisatie uit te bouwen en ter beschikking te stellen.

Opleidingsdag en opvolging De Watergroep.
De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Het produceert en levert drinkwater aan 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Er werken ongeveer 1500 mensen.

De krachten van twee afdelingen bundelen Terug naar Cases Cocreatief traject AG Vespa AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werkt AG Vespa aan een leefbare en aantrekkelijke stad door…

Verkennend gesprek?