D-NA

Over partijgrenzen en legislaturen heen

Visievorming lokaal bestuur Beerse

Beerse is een buitengewone gemeente in de Antwerpse Kempen. Het lokaal bestuur telt 500 medewerkers en verzorgt de dienstverlening voor iets meer dan 18.000 inwoners.

Beerse wilde bepalen hoe het lokaal bestuur van morgen eruitziet. Een missie in vier delen, overkoepeld door een brede visie op het geheel. Elk deel is de visie op een ander beleidsdomein: zorg en welzijn, onderwijs, ondersteuning van verenigingen, duurzaam erfgoedbeleid met patrimoniumplan. D-NA onderzocht mee hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen best ondersteunt. Dat deden we met de blik op de toekomst, over de partijgrenzen en legislaturen heen.

Met mooie resultaten:

  • Uit toekomstverkenning met experten, cocreatieve sessies met stakeholders en burgerbevraging ontstond een visie die richtinggevend is voor het beleid van de volgende 15 tot 20 jaar.

  • Die visie gaat als een autostrade recht vooruit maar laat toe om, legislatuur per legislatuur, van baanvak te wisselen.

  • Deze brede kijk geeft richting aan de visies per domein. Het vinden van een collectieve ambitie en het op een open wijze het gesprek aangaan vormen een meerwaarde voor de gedragenheid en toekomstige samenwerkingen binnen het lokaal bestuur.

Verkennend gesprek?