D-NA

Cases die inspireren

Teamontwikkeling

Heroriëntatie volledige ploeg

Ketnet was georganiseerd als een lineair tv-merk. 90% van de mensen maakten programma’s voor tv en 10% was bezig met wat digitale afgeleiden. De doelgroep van Ketnet evolueert echter snel naar alle verschillende kanalen en kijkt veel minder gewoon televisie. 

Cocreatief uittekenen strategisch en operationeel kader

Het juridisch kenniscentrum van het Agentschap overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid heeft de opdracht om juridische expertise over personeel en organisatie uit te bouwen en ter beschikking te stellen.

De krachten van twee afdelingen bundelen

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werkt AG Vespa aan een leefbare en aantrekkelijke stad door vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten te realiseren.

Leiderschap

Persoonlijk leiderschap door werken met teamrollen

De Karel de Grote Hogeschool is gevestigd in Antwerpen en beschikt over zeven campussen. Iets meer dan 1200 medewerkers dragen zorg voor een uitgebreid aanbod van opleidingen, verdeeld over zes studiegebieden. KdG bereikt zo meer dan 13000 studenten. 

Beter omgaan met en communiceren over veiligheid

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Het produceert en levert drinkwater aan 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Er werken ongeveer 1500 mensen.

Organisatieontwikkeling

Stabiliteit brengen, dialoog openen

Het management van Sint Lucas ging door een woelige periode. Dat bracht een enorme druk mee voor zowel het management als de medewerkers. D-NA ondersteunde het management van Sint Lucas intensief. 

Betere projectresultaten en cultuurverandering

Olen is een gemeente tussen Geel en Herentals. Het gemeentebestuur telt ongeveer 120 medewerkers en levert diensten aan zo’n 12.500 inwoners. De gemeente zette in op projectmanagement. 

Meer geïntegreerde samenwerking

Groep Hasselt heeft ongeveer 1600 medewerkers. Zowel het OCMW als de stadsdiensten maken er deel van uit. De groep staat in voor de dienstverlening voor meer dan 78.000 inwoners.

Futureproof design

Futureproof visie op de organisatie

Zemst had nood aan een futureproof visie op de organisatie. Centrale vragen daarbij: hoe dienstverlening vormgeven, welke organisatie en leiderschapscultuur zijn daarvoor nodig? D-NA wierp hier mee licht op en werkte naar heldere antwoorden toe.

Over partijgrenzen en
legislaturen heen

Beerse is een buitengewone gemeente in de Antwerpse Kempen. Het lokaal bestuur telt 500 medewerkers en verzorgt de dienstverlening voor iets meer dan 18.000 inwoners.

Heb je vragen?