D-NA

Cocreatief uittekenen strategisch en operationeel kader

Begeleiding veranderingsproces juridisch kenniscentrum AgO

Het juridisch kenniscentrum van het Agentschap overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid heeft de opdracht om juridische expertise over personeel en organisatie uit te bouwen en ter beschikking te stellen.
Het nieuwe afdelingshoofd schreef een managementvisie over waar haar afdeling best naartoe evolueert. Er komen immers cruciale uitdagingen aan op het vlak van kennis en informatiebeheer, het monitoren van de werking van de afdeling, en het profileren als betrouwbare en kwaliteitsvolle partner. Dat alles vraagt om creativiteit en innovatiezin. D-NA ondersteunde bij het concreet maken van de visie met de medewerkers.

Met mooie resultaten:

  • Op basis van de strategische keuzes werd het operationele kader uitgetekend. Met groot eigenaarschap voor de medewerkers in de teams.
  • Een stuurgroep samengesteld uit medewerkers, leidinggevenden en HR bepaalt de krijtlijnen waarbinnen de medewerkers de werking verder uitwerken en voorstellen valideren.
  • Heldere vertaling in de praktijk van waar de afdeling naartoe wil.
  • Nieuwe schwung in de afdeling.

  • Cultuur ingebed in structuren en werking.

Verkennend gesprek?