D-NA

Meerzijdig Leiderschap

Bewust en gericht schakelen tussen uitersten. 

 

Resultaatgericht en menselijk hoeven niet te botsen. Als meerzijdig leider overstijg je contrasten. Zo haal je enthousiast het beste uit je medewerkers, je organisatie en jezelf. Je werkt proces- en productgericht. Je waakt over het evenwicht tussen verandering en stabiliteit. Je verbindt de korte termijn met de lange, en micro met macro.

Verantwoordelijk, duidelijk en menselijk doen groeien

Hoe ontwikkel je een meerzijdige stijl die loont?

Breng de noden van je organisatie en de wensen van je mensen in kaart. Observeer jezelf van bovenuit. Stuur bij waar nodig: communicatie, houding, kordaatheid, inzichten in leren en veranderen, teamcoaching, strategisch inzicht, systemisch kijken en handelen …

We pakken het samen grondig aan

intake

analyse

uittekenen traject

leiderschapstraject

toelichten resultaten

Case: Persoonlijk leiderschap door werken met teamrollen

Persoonlijk leiderschap ligt aan de basis van succesvol onderwijzen, werken en studeren. KdG wil daarom voor een cultuur en structuur zorgen die studenten en medewerkers de kans geven om persoonlijk leiderschap op te nemen.

Tool: D-NA Leiderschapskaarten

Ontwikkel je leiderschap laagdrempelig. Analyseer jouw leiderschapsstijl. Exploreer waar je team behoefte aan heeft en stuur je stijl concreet bij.

Let’s talk!  Nieuws over leiderschap

  Polariseren of verbinden?

  De grote conflicten in de maatschappij rondom ons neigen tot polarisatie. Ze neigen tot het uitvergroten van wij-zij.  In het “moeten” partij kiezen. In het versimpelen van de realiteit. 

  In de bedrijven en organisaties waar we werken komen wij ook soms in conflictueuze omstandigheden terecht.  De ene afdeling…

  Voorbij de automatische piloot

  ‘Ik wil vooral geen chef zijn. De baas. Diegene die zegt wat de ander moet doen. Ik wil dichtbij mijn medewerkers staan, me betrokken en dienstbaar opstellen. Bij mij staat de deur echt altijd open.’

  Aan het woord is een leidinggevende die met veel enthousiasme en passie vertelt …

  Klanten