D-NA

Organisatieontwikkeling

Streven naar een duurzame organisatie betekent mensen en de bestaansreden van de organisatie met elkaar verbinden. Changemanagement lukt alleen als mensen bronnen mogen zijn, in plaats van middelen. Daar hoort een aangenaam en stimulerend klimaat bij, waarin autonoom en samen hand in hand gaan.

Een zinvolle en duurzame werkcontext motiveert

Hoe stroomlijn je organisatiecultuur en -structuur?

Neem eerst wat afstand van het woelige water. Duik er dan in met wat nodig is: strategie, missie en visie, het modelleren van een organisatie, vergaderstructuur of -cultuur, rol van het management, design van de organisatie, systemisch kijken, lerende organisatie, changemanagement, projectmanagement … Geniet van de gevonden parel.

We pakken het samen grondig aan

intake

organisatiesurfen

veranderplan opstellen

interventies

toelichten resultaten

Case: Krachten bundelen

Het stadsbestuur van Antwerpen besliste om de onderhoudsdiensten van de stad te integreren met de afdeling onderhoud van AG Vespa. Wij begeleidden het intensieve, cocreatieve traject.

Tool: Verander-DNA organisatie

Bouw aan duurzame organisatiepraktijken die overeind blijven. Bij elke nieuwe golf van veranderingen in een VUCA-context.

Let’s talk!  Nieuws over organisatie-ontwikkeling

  Eigen kweek. Het experiment dat D-NA heet.

  Ondertussen gaat D-NA al meer dan 10 jaar aan de slag binnen organisaties en bedrijven. Dat is behoorlijk wat ontwikkelde expertise, ervaring en passie in het opleiden, coachen en begeleiden van organisaties rond onze vier thema’s.

  Expertise die we inzetten om onze klanten te begeleiden en zo bij te dragen aan weer magie in de organisatie te brengen.

  Eén grote oefening in verandermanagement

  Het einde van de coronacrisis nadert, of toch niet, of een beetje… Eigenlijk weten we het allemaal niet. Ook al willen we dat wel. En dan komen er de oproepen binnen: terug naar het oude normaal, of naar een nieuw normaal… We gaan toch hiervan geleerd hebben… We gaan toch niet alles wegsmijten…

  Klanten