D-NA

Organisatieontwikkeling

Streven naar een duurzame organisatie betekent mensen en de bestaansreden van de organisatie met elkaar verbinden. Changemanagement lukt alleen als mensen bronnen mogen zijn, in plaats van middelen. Daar hoort een aangenaam en stimulerend klimaat bij, waarin autonoom en samen hand in hand gaan.

Een zinvolle en duurzame werkcontext motiveert

Hoe stroomlijn je organisatiecultuur en -structuur?

Neem eerst wat afstand van het woelige water. Duik er dan in met wat nodig is: strategie, missie en visie, het modelleren van een organisatie, vergaderstructuur of -cultuur, rol van het management, design van de organisatie, systemisch kijken, lerende organisatie, changemanagement, projectmanagement … Geniet van de gevonden parel.

We pakken het samen grondig aan

intake

organisatiesurfen

veranderplan opstellen

interventies

toelichten resultaten

Case: Krachten bundelen

Het stadsbestuur van Antwerpen besliste om de onderhoudsdiensten van de stad te integreren met de afdeling onderhoud van AG Vespa. Wij begeleidden het intensieve, cocreatieve traject.

Tool: Verander-DNA organisatie

Bouw aan duurzame organisatiepraktijken die overeind blijven. Bij elke nieuwe golf van veranderingen in een VUCA-context.

Let’s talk!  Nieuws over organisatie-ontwikkeling

  Polariseren of verbinden?

  De grote conflicten in de maatschappij rondom ons neigen tot polarisatie. Ze neigen tot het uitvergroten van wij-zij.  In het “moeten” partij kiezen. In het versimpelen van de realiteit. 

  In de bedrijven en organisaties waar we werken komen wij ook soms in conflictueuze omstandigheden terecht.  De ene afdeling…

  Tijd in verwerking

  D-NA bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar. Vanaf het begin experimenteren we rond de vragen “Hoe werken we samen?”, “Hoe organiseren wij ons?”. En die experimenten en ervaringen delen we graag.

  Op de werkplek maken we allerlei gebeurtenissen mee: het vertrek …

  Klanten