D-NA

De krachten van twee afdelingen bundelen

Cocreatief traject AG Vespa

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werkt AG Vespa aan een leefbare en aantrekkelijke stad door vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten te realiseren.
Het Antwerpse stadsbestuur besliste om de onderhoudsdiensten van de stad te integreren met de afdeling onderhoud van AG Vespa. Wij begeleidden het intensieve, cocreatieve traject.

Met mooie resultaten:

  • Een gemeenschappelijke visie op onderhoud van stads- en AG Vespa-patrimonium.
  • Het opstellen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur.
  • Aangepaste processen en afspraken in functie van de nieuwe organisatie en een uitgebreide opdracht voor de afdeling onderhoud.
  • Een klantgerichte bundeling van expertise, ervaring en vakkennis van twee afdelingen naar één.

Verkennend gesprek?