D-NA

Homemade tools die inspireren en faciliteren

Al spelende leren, daar staat geen leeftijd op. We condenseerden een flink deel van onze kennis en ervaring in kant-en-klare tools. Omdat gamification werkt. We wensen je veel plezier en voldoening.

D-NA
Projectmanagementspel

Hoe pak je een project handig aan? Kom samen tot een beter begrip. Ontdek de cruciale stappen en acties om tot mooie resultaten te komen.

D-NA
Stakeholderspel

Breng de partijen binnen een opdracht, verandering, project … in kaart. Maak een plan om hen juist te benaderen. Verhoog de draagkracht en jouw impact.

D-NA
Leiderschapskaarten

Ontwikkel je leiderschap laagdrempelig. Analyseer jouw leiderschapsstijl. Exploreer waar je team behoefte aan heeft en stuur je stijl concreet bij.

“De beelden op de kaarten helpen om moeilijke thema’s te bespreken met mijn medewerkers. Ik vind het persoonlijk heel fijn dat we dankzij het spel positief denken en werken rond verandering.”

Verander-DNA
organisatie

Bouw aan duurzame organisatiepraktijken die overeind blijven. Bij elke nieuwe golf van veranderingen in een VUCA-context.

Verander-DNA
individu/team

Ontdek hoe jij, je medewerkers en je team staan tegenover cruciale veranderthema’s. Ga er actief mee aan de slag en stimuleer jullie wil tot verandering.

Heb je vragen?