D-NA

D-NA Projectmanagementspel

Gemeenschappelijk referentiekader

Dit verhelderende spel verenigt mensen die een project leiden of aan een project werken onder één sterke paraplu.

Opfrissen kennis projectmanagement

De spelfases introduceren een waardevolle basisaanpak: van startfase over uitvoeringsfase naar afsluitfase. 

Analyseren en stroomlijnen project

Via de scoreblokjes wordt helder aan welke sleutelacties nog werk is. Dat leidt naar een haalbaar stappenplan.

Verduidelijken van de rollen

Het team komt samen tot een invulling van de rollen. Iedereen ziet duidelijk wie welke rol hoeft op te nemen.

“Dankzij het projectmanagementspel spraken we op een actieve manier met elkaar over projecten. Het belang van duidelijkheid naar elkaar toe en het brengen van structuur werd snel helder. We passen dit nu effectief toe.”

Voor wie?

Medewerkers die een project leiden of erin werken. Ook nuttig voor het management. Zo heeft iedereen hetzelfde referentiekader.

D-NA Projectmanagementspel kopen

  • 10 modulaire spelborden
  • 12 doelstellingenkaartjes
  • 49 sleutelactiekaarten
  • 4 roldefinitiekaarten
  • 21 roltakenkaarten
  • 60 scorefiches
  • 1 gebruikersmanual
300 euro exclusief btw en verzendkosten

Meer weten?