D-NA

Tijd in verwerking

D-NA bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar. Vanaf het begin experimenteren we rond de vragen “Hoe werken we samen?”, “Hoe organiseren wij ons?”. En die experimenten en ervaringen delen we graag. 

De komende maanden vind je ter inspiratie op onze website en op LinkedIn typische D-NA praktijken terug. 

D-NA bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar. Vanaf het begin experimenteren we rond de vragen “Hoe werken we samen?”, “Hoe organiseren wij ons?”. En die experimenten en ervaringen delen we graag. 

Op de werkplek maken we allerlei gebeurtenissen mee: het vertrek van collega’s, veranderingen, verhuizingen, de impact van corona en zelfs ontslagrondes. Maar ook thuis is de zee niet altijd rimpelloos. Al deze gebeurtenissen hebben invloed op ons, en daardoor ook op onze onderlinge relaties. We voelen ons verdrietig, blij, boos en verwachten vaak dat anderen op dezelfde manier en in dezelfde mate zullen reageren, of tenminste altijd meevoelen. 

In de drukte van elke dag staan we echter zelden stil bij wat er precies gebeurt en welke effecten dat op onszelf heeft. Op een onbewust niveau interpreteren we ook het gedrag van onze collega’s. Als er dan een verschil is tussen collega’s kan het zijn dat we ons in de steek gelaten voelen, of in een bepaald kamp geplaatst. 

Het nadenken over deze gebeurtenissen, het uiten van de betekenis ervan (voor onszelf) en het controleren van onze interpretatie van anderen, zorgen voor verbinding en verwerking. Dit betekent niet dat de werkplek een therapeutische omgeving moet worden. Maar door korte momenten hiervoor vrij te maken, zorgen we voor een stukje verwerking dat ons in staat stelt om weer samen te werken. 

Werkplekken waar dit niet gebeurt, verliezen een gezonde dynamiek tussen mensen omdat er zoveel onuitgesproken zaken mee aan tafel zitten. Uitspraken of standpunten worden mogelijk beluisterd en becommentarieerd vanuit de onverwerkte emoties die tussen collega’s spelen. Het resultaat is een onoprecht gesprek dat alleen maar energie kost. 

Bij D-NA doen we ons best om deze verwerking actief op de agenda te zetten. Bijvoorbeeld tijdens ons maandelijkse rondje “de mens D-NA” vertellen we elkaar over onze ervaringen van de afgelopen weken, wat er ons bezighoudt, wat er misging en wat een succes was. Op die manier verwerken we onze eigen emoties en delen we ze met elkaar, zodat we daarna met een open geest kunnen vergaderen. 

Door bewust tijd vrij te maken voor deze verwerking, creëren we een werkomgeving waarin we elkaars gevoelens en ervaringen erkennen. Dit bevordert de onderlinge band en zorgt ervoor dat we op een constructieve manier kunnen samenwerken. Het is een investering die de moeite waard is en leidt tot een gezonde en productieve werkcultuur bij D-NA. 

Peter Engelborghs 

Managing Partner D-NA 

 

Foto: Dylan Gillis 

Verkennend gesprek?