D-NA

Tussen vrijheid en richting. Een verhaal over meerzijdig leiderschap.

In de wereld van leiderschap ontmoeten de golven van structuur en autonomie elkaar vaak in een dans die zowel harmonieus als uitdagend kan zijn. Laat ik een verhaal delen over een ervaren leider Thomas. Dit verhaal schetst zijn reis door het complexe landschap van leiderschap binnen een organisatie waar structuur en autonomie essentieel zijn voor succes.

Thomas stuurt een achtkoppig team aan binnen een organisatie die zich richt op sociale rechtvaardigheid. Naast verantwoordelijkheid voor interne communicatie en marketing, werkt het team ook aan innovatieve oplossingen om sociale problemen aan te pakken, waarbij flexibiliteit en out-of-the-box denken van cruciaal belang zijn. Zijn team, een diverse groep van gepassioneerde professionals, floreert op autonomie en creatieve vrijheid. Thomas waardeert deze autonomie en begrijpt het belang ervan voor creatieve en effectieve oplossingen. Tegelijkertijd is hij zich bewust van de noodzaak van structuur om de organisatiedoelen te bereiken en om een coherent kader te bieden waarbinnen deze innovaties kunnen plaatsvinden.

De uitdaging voor Thomas ligt in het vinden van een evenwicht dat recht doet aan de behoefte aan autonomie van zijn team, terwijl het ook zorgt voor de nodige structuur om efficiënt en doelgericht te werken. Hij heeft gezien hoe bij momenten te strikte kaders initiatief en de innovatieve geest van zijn team leken te verstikken, terwijl een te losse aanpak leidde tot verwarring en inefficiëntie.

In een sessie rond Meerzijdig Leiderschap verken ik samen met Thomas hoe hij, afhankelijk van wat de situatie vraagt, zijn leiderschapsstijl sterker kan aanpassen. Het doel is een leiderschapsbenadering te ontwikkelen die zowel de creatieve vrijheid als de missiegedreven doelen van de organisatie ondersteunt.

Een belangrijk inzicht voor Thomas is het herkennen van de individuele behoeften en motivaties van elk teamlid. Door persoonlijke gesprekken te voeren, leert hij de voorkeuren binnen zijn team kennen. Sommige teamleden hebben duidelijkere richtlijnen en doelen nodig, terwijl anderen excelleren met meer vrijheid.

Thomas implementeert een meer gepersonaliseerde aanpak. Voor projecten die innovatie vereisen, geeft hij zijn team meer autonomie. Daarnaast introduceert hij duidelijke structuren en afspraken voor taken die strakke deadlines kennen. Belangrijk is de transparante communicatie over zijn beslissingen, waardoor het team de redenen begrijpt en zich ondersteund voelt.

Het belangrijkste inzicht voor Thomas was dat structuur & autonomie niet zonder elkaar gaan. Beiden versterken elkaar. Enkel binnen een duidelijk kader ontstaat echte vrijheid. Creativiteit heeft nood aan structuur, zoals een gezamenlijk uitgangspunt en richting. Een goede brainstormsessie bijvoorbeeld eindigt steevast met duidelijke afspraken rond opvolging en implementatie.

Dit verhaal van Thomas is slechts een voorbeeld van hoe leiderschap in de praktijk kan worden vormgegeven binnen het raamwerk van Meerzijdig Leiderschap. Het illustreert de kracht van een flexibele leiderschapsstijl die de unieke dynamieken van een team, de noden van de individuele medewerker, het team en de organisatie erkent en omarmt.

 

Dimitri De Meester

Managing Partner D-NA

 

Foto: Daniel Hansen via Unsplash

Verkennend gesprek?