D-NA

Persoonlijk leiderschap door werken met teamrollen

Blended opleiding Karel de Grote Hogeschool

De Karel de Grote Hogeschool is gevestigd in Antwerpen en beschikt over zeven campussen. Iets meer dan 1200 medewerkers dragen zorg voor een uitgebreid aanbod van opleidingen, verdeeld over zes studiegebieden. KdG bereikt zo meer dan 13000 studenten.

Persoonlijk leiderschap ligt aan de basis van succesvol onderwijzen, werken en studeren. KdG wil daarom voor een cultuur en structuur zorgen die studenten en medewerkers de kans geven om persoonlijk leiderschap op te nemen. Een van de hefbomen hiervoor: het werken met teamrollen waarover medewerkers verantwoordelijkheid nemen. D-NA ontwikkelde samen met KdG een blended opleiding om zowel het leidinggevende kader als teamleden te ondersteunen. Een combinatie van online modules – die de deelnemers autonoom doorlopen – en interactiemomenten (kick-off, sparren met buddy, workshop).

Met mooie resultaten:

  • Een gepersonaliseerde visie.
  • Een set van beslissingen.

  • Een plan van aanpak om in gesprek te gaan met collega’s en de nodige stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.
  • Waar nodig ondersteunt D-NA in de verdere implementatie bij specifieke teams.

Verkennend gesprek?