D-NA

Stabiliteit brengen, dialoog openen

Tijdelijk voorzitterschap managementteam Sint Lucas Antwerpen

Sint Lucas Antwerpen is de kunsthogeschool binnen de groep Karel de Grote. De campus heeft een 70-tal medewerkers die samen 550 studenten doorheen hun bachelor- en masteropleiding loodsen, en onderzoek verrichten.

Het management van Sint Lucas ging door een woelige periode. Dat bracht een enorme druk mee voor zowel het management als de medewerkers. D-NA ondersteunde het management van Sint Lucas intensief. We namen zes maanden lang het voorzitterschap van het managementteam op en droegen het vervolgens over aan de nieuwe directie.

Met mooie resultaten:

  • Stabiliteit voor de organisatie.
  • Opstart open dialoog bij de medewerkers.

Verkennend gesprek?