D-NA

Beter omgaan met en communiceren over veiligheid

Opleidingsdag en opvolging De Watergroep

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Het produceert en levert drinkwater aan 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Er werken ongeveer 1500 mensen.
Door de omvang van dit bedrijf en de vele structurele veranderingen, was er nood aan een organisatiebrede visie op het omgaan met en communiceren over veiligheid. De Watergroep vroeg D-NA om een traject voor alle operationeel leidinggevenden, bestaande uit opleiding en coaching in het geven van interactieve toolboxen. We legden de focus ook op het omgaan met weerstand, in dit thema een essentiële sleutel voor blijvende gedragsverandering.

Met mooie resultaten:

  • De teamleiders die dit traject reeds doorliepen, zijn goed vertrokken in het geven van toolboxen.
  • Ze zien intussen ook dat deze toolboxmomenten slechts één schakel vormen in het praten over veiligheid en het uitwisselen van best practices met hun medewerkers.
  • Ze zien de meerwaarde van open communicatie in, en zijn gemotiveerd om ervoor te blijven gaan.
  • Door de verschillende hiërarchische niveaus binnen de organisatie op elkaar af te stemmen, zorgden we ervoor dat zij hierin maximaal ondersteund en opgevolgd worden.

Verkennend gesprek?