D-NA

Futureproof visie op de organisatie

Strategisch traject gemeente Zemst

Zemst is een gemeente in het noorden van de provincie Vlaams-Brabant. Het gemeentebestuur telt 310 medewerkers en verzorgt de dienstverlening voor iets meer dan 23.000 inwoners.

Zemst had nood aan een futureproof visie op de organisatie. Centrale vragen daarbij: hoe dienstverlening vormgeven, welke organisatie en leiderschapscultuur zijn daarvoor nodig? D-NA wierp hier mee licht op en werkte naar heldere antwoorden toe.

Met mooie resultaten:

  • Een strak geregisseerd traject met vier uitgebreide workshops resulteerde in vijf leidende principes voor de organisatie van de toekomst. Deze principes zijn gedragen door zowel het college van burgemeester en schepenen als door sleutelfiguren en het management van de organisatie Zemst.
  • Vervolgens begeleidde D-NA het college en het management naar een keuze van scenario om deze vijf leidende principes te realiseren.
  • D-NA assisteerde verder voor de realisatie van het gekozen scenario.

Verkennend gesprek?