D-NA

Meer geïntegreerde samenwerking

Ad interim projectmanagement Groep Hasselt

Groep Hasselt heeft ongeveer 1600 medewerkers. Zowel het OCMW als de stadsdiensten maken er deel van uit. De groep staat in voor de dienstverlening voor meer dan 78.000 inwoners.
OCMW en gemeente fusioneerden. In de dienst Samenleven kwamen de sociale dienst en wijkopbouw naast elkaar te staan onder een gemeenschappelijke directeur. De uitdaging: een meer geïntegreerde samenwerking, door de dienstverlening naar de doelgroep gebiedsgericht te organiseren. Door een herorganisatie van de huidige diensten. Een D-NA-consultant werkte zich hiervoor in als projectmanager ad interim in het reeds lopende project.

Met mooie resultaten:

  • In cocreatie met de medewerkers werd de ontwikkelde organisatiestructuur met de leidende principes verder uitgewerkt tot een nieuw organogram. Inclusief nieuwe overlegstructuren.
  • Het nieuwe organogram wordt concreet uitgerold.

Verkennend gesprek?