D-NA

Menselijk maakt het verschil

Een tijdje terug woonde ik een webinar bij – want dat is wat mensen dezer dagen doen – van de internationaal gerenommeerde key-note speaker Steven Van Belleghem, getiteld ‘When digital becomes human’.

Maart 2020 was eigenlijk de grootste collectieve digitale training ooit. COVID19 daagt iedereen uit om op de digitale trein te stappen, of je dat nu graag wil of niet. Virtuele meetings zijn het nieuwe normaal geworden. We bouwen hier met ons allen in ijltempo expertise in op en die gaat niet meer weg. Dat wil zeggen, ook wanneer de storm van Corona is gaan liggen, kunnen we blijven inzetten op het digitale. En als organisaties er de voordelen van inzien, zal dit ook effectief gebeuren.

Maart 2020 was eigenlijk de grootste collectieve digitale training ooit. COVID19 daagt iedereen uit om op de digitale trein te stappen, of je dat nu graag wil of niet. Virtuele meetings zijn het nieuwe normaal geworden. We bouwen hier met ons allen in ijltempo expertise in op en die gaat niet meer weg. Dat wil zeggen, ook wanneer de storm van Corona is gaan liggen, kunnen we blijven inzetten op het digitale. En als organisaties er de voordelen van inzien, zal dit ook effectief gebeuren.

Wat ik vooral heb onthouden van het webinar is dat die boost van het digitale samengaat met een boost van het belang aan het menselijke. Nu we vandaag met ons allen op een digitale rollercoaster zitten, is de nood aan menselijkheid op de werkvloer, in onze contacten, groter dan ooit tevoren. In verschillende coachingsgesprekken hoor ik hetzelfde: vandaag meer dan ooit willen medewerkers de menselijkheid van hun werkgever zien en voelen. Dus ook wanneer contact bijna uitsluitend via digitale weg verloopt, hebben mensen nood aan onderling contact en menselijke signalen.

De urgentie en dwang van de omgeving zuigen in dit voorbeeld de leidinggevende in de micro-positie met de nodige gevolgen voor het welzijn van het team, de dienst én dat van de leidinggevende incluis.

De leidinggevende die aanstuurt vanuit de macro-positie creëert een ander verhaal. Vanuit de macro-positie zal de leidinggevende in de eerste plaats een visie uitdragen: een visie op de toekomst, een visie op de opdracht van het team … Het is vanuit deze visie dat het team onder meer prioriteiten kan bepalen die nodig zijn om ondanks de druk en urgentie van buitenaf resultaat en kwaliteit te blijven leveren. De leidinggevende draagt er met andere woorden zorg voor dat binnen de werking het ”wat” voldoende duidelijk is (wat hebben wij als team te doen?) en geeft van daaruit zoveel mogelijk ruimte als nodig en wenselijk aan het team om het ”hoe” (de operationele werking) in te vullen.

We geven jullie graag ter inspiratie nog enkele suggesties mee om de menselijke kant van jouw organisatie te tonen.

 • Medewerkers hebben nood aan stabiliteit en duidelijkheid. Medewerkers stellen daardoor veel vragen rond bijvoorbeeld de toekomst en strategie. Zij willen duidelijkheid. In onzekere tijden is het echter moeilijk om die duidelijkheid te geven. Dan is het belangrijk dat je dat verlangen bij jouw medewerkers erkent en benoemt. Misschien herken je het ook bij jezelf. En dat je tegelijk ook aangeeft dat ook voor jou en de organisatie een aantal vragen vandaag onbeantwoord blijven.
  Een zekere vorm van stabiliteit kan je bekomen door alvast aan te geven welk proces jullie zullen doorlopen om tot stabiliteit en duidelijkheid te komen. En hoe je hierover zal communiceren.
 • Zet de aanwezige sterktes, talenten en waarden in the picture die vandaag en in de toekomst zo belangrijk zijn.
  • Breng in kaart welke skills, sterktes en waarden cruciaal zijn
  • Wees extra alert voor gedrag dat hiermee in lijn ligt. Enkele voorbeelden:
   • Een collega die zelf met een voorstel komt rond hoe het team efficiënter kan werken op afstand
   • Medewerkers die zorg dragen voor een collega wiens thuissituatie gebukt gaat onder de crisis
   • Een collega die vanuit een positieve en constructieve houding de rest van het team gemotiveerd wil houden
  • Zorg dat de successen die nu in moeilijke omstandigheden geboekt worden, gezien en gedeeld worden. Ook in crisistijd kan en mag er gevierd worden.
  • Organiseer online koffie-momenten: zonder agenda, gewoon een informele babbel en oprechte ‘hoe is het met jou?’
  • Met D-NA organiseren we zelf regelmatig remsessies voor onze klanten, maar ook voor ons team. In een remsessie focussen we niet op onze opdrachten, wel op hoe iedereen erbij zit en nemen we de tijd om de onderlinge verbinding op te zoeken. Een greep uit de opdrachten die we onszelf reeds gegeven hebben:
  • We polsten ook al eens naar energieniveau door uit te beelden. Leuk zicht. Daarbij stelden we de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen. En we zorgen voor extra aandacht voor diegenen bij de wie de energie wat laag is.
  • Ieder bereidt een kwisvraag voor rond zijn passie. Heel leuk om te weten welke passies er allemaal in je team zijn en weetjes te verzamelen. Het overleg werd dan 3 keer stilgelegd om een rondje kwissen te doen
  • Op het whiteboard aanvullen:
   • “in mijn vrije tijd ben ik nu graag bezig met….”
   • De afgelopen weken ben ik trots op ….
   • Ik waardeer mijn collega’s voor ….
  • Op het einde van een meeting formuleert ieder 1 specifiek bedankje naar 1 ander teamlid. Geen zorgen over wie wel of niet aan bod komt. Dat regelt zichzelf wel of je herhaalt de opdracht de volgende meeting gewoon opnieuw.

Voor welke mensgerichte aanpak of signaal je ook kiest, zorg dat het oprecht is en bij je past. Je moet er immers zelf 100% in geloven om zelf overtuigend te zijn en anderen mee te krijgen. Zoniet beland je snel in een situatie die doet denken aan Het Eiland. Remember ‘Ik ben blij dat gij in mijn team zit

Dimitri De Meester

Managing Partner D-NA

Foto: Priscila du Preez

Verkennend gesprek?