D-NA

De kracht van het verschil

D-NA bestaat ondertussen al meer dan 10 jaar. Vanaf het begin experimenteren we rond de vragen “Hoe werken we samen?”, “Hoe organiseren wij ons?”. En die experimenten en ervaringen delen we graag. 

De komende maanden vind je ter inspiratie op onze website en op LinkedIn typische D-NA praktijken terug. 

Bij D-NA werken we samen met acht partners, acht individuen die allemaal heel verschillend zijn, maar toch een gemeenschappelijk doel delen. Deze diversiteit is zowel verrijkend als vermoeiend. Vanaf het begin ervaarden we dat onze complementariteit een kracht is die we moeten benutten. Dus hoe doen we dat? Hoe overstijgen we onze verschillen en zetten we ze op een constructieve manier in? 

Om te beginnen werken we allemaal samen aan een duidelijk doel en hebben we een gezamenlijke missie voor ogen over hoe we dit willen bereiken (= onze collectieve ambitie). Deze gedeelde visie biedt een kader waarin persoonlijke verschillen worden overstegen. Iedereen heeft een eigen(zinnige) aanpak, met een eigen voorkeursinvalshoek. Maar onze collectieve ambitie en visie zorgt ervoor dat we uiteindelijk wel allen werken aan het terugbrengen van magie in de organisaties.  

Afstand tussen mensen kan ontstaan door verschillen. En in onze werking kan dat nog versterkt worden doordat we geen gezamenlijke werkplek delen, maar vaak bij onze klanten zelf aan de slag gaan (of thuis werken). Daarom streven we er bewust naar om verbinding te bevorderen en het team dichter bij elkaar te brengen. 

Hier zijn enkele manieren waarop we dat doen: 

  1. Regelmatige bijeenkomsten: we komen regelmatig samen om te communiceren, ideeën uit te wisselen en problemen op te lossen. Deze gezamenlijke momenten zorgen ervoor dat we elkaar beter leren kennen en begrijpen, waardoor de afstand tussen ons wordt verkleind. 

  2. Samenwerking bevorderen: we stimuleren samenwerking tussen partners en moedigen open communicatie aan. Door samen te werken aan projecten en taken, leren we elkaars sterke punten kennen en benutten we ze optimaal. We beseffen dat iedereen waardevolle bijdragen kan leveren en dat onze gezamenlijke inspanningen leiden tot betere resultaten. Na al die jaren kennen we elkaars sterktes ook, en vormen we bewust complementaire projectteams om nóg sterker te staan in de opdracht bij de klant.  

  3. Op de hoogte zijn: we streven ernaar om op de hoogte te zijn van waar iedereen mee bezig is. Dit houdt in dat we regelmatig updates delen over onze individuele taken, voortgang en uitdagingen. Door transparant te zijn en informatie te delen, ontstaat er een beter begrip van elkaars werk en kunnen we elkaar ondersteunen waar nodig. 

  4. Waarderend luisteren: we moedigen iedereen aan om open te staan voor verschillende perspectieven en elkaars ideeën te waarderen. Het loslaten van ons eigen perspectief stelt ons in staat om te leren van anderen en nieuwe inzichten te krijgen. We zorgen ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar stem te laten horen en dat ieders bijdrage gewaardeerd wordt.  

  5. Hulp vragen: we zijn niet bang om toe te geven dat het soms niet gemakkelijk is in bepaalde opdrachten. Dat we het ook niet altijd direct weten. Maar dan is er de ruimte en de veiligheid om dit te delen met de collega’s, en dan zoeken we samen naar mogelijke oplossingen.  

Door deze benaderingen te volgen, streven we ernaar om de kracht van onze verschillen te benutten en deze om te zetten in een productieve samenwerking. We erkennen dat het niet altijd gemakkelijk is, maar we geloven dat het de moeite waard is. Waar het wringt, ontstaat immers de energie om verbetering of verandering tot stand te brengen. Samen streven we naar succes, terwijl we de waarde van diversiteit omarmen en elkaar ondersteunen op onze gezamenlijke reis. 

Bart Delahaye & Peter Engelborghs 

Managing Partners D-NA 

Foto: Andrian Valeanu 

Verkennend gesprek?