D-NA

Breng weer magie in jouw organisatie

Sinds 2011 is D-NA partner voor lokale besturen. Of je nu een centrumstad bent of een kleiner lokaal bestuur, wij brengen magie in je interne organisatie en dienstverlening aan de burger. Samen vinden we de formule die jouw gemeente doet schitteren. Neem hier een kijkje bij ons aanbod en laat ons samen de magie ontdekken! We werken rond 7 boeiende thema’s …

Ons aanbod om magie in een lokaal bestuur te brengen.

Een blik op ons aanbod

Projectwerking in de beheers- en beleidscyclus

Als lokaal bestuur loop je soms tegen vertragingen en nieuwe opportuniteiten aan die het meerjarenplan doorkruisen. D-NA leidt project-/programmaleiders op voor betere resultaten en begeleidt hen in hands-on projectmanagement. We ondersteunen ook het MAT in besluitvormingsprocessen voor lange- en kortetermijnopdrachten.

Een sterke werking naar de burger

We geloven in het bouwen aan een veerkrachtige en betrokken samenleving. Lokale besturen streven naar tastbare impact op het dagelijks leven van hun inwoners, met burgerparticipatie als sleutel. Samenwerking met stakeholders en actief luisteren naar burgers leiden tot effectieve beleidsmaatregelen.

Een organisatie in verandering

In het samenwerken met lokale besturen zien we de druk om relevant te blijven. Veranderende trends, of het nu gaat om technologie, gemeenschapsbehoeften of operationele processen, kunnen afdelingen, teams of de hele organisatie dwingen om hun structuur te herzien. Wij ondersteunen bij het navigeren door deze uitdagingen, met strategisch advies en op maat gemaakte oplossingen.

Toekomstvisie en intergemeentelijke samenwerking

Als lokaal bestuur in een dynamische maatschappij is een sterke toekomstvisie essentieel. D-NA ondersteunt bij het realiseren van breed gedragen toekomstbeelden, zoals recent succesvol gedaan voor de gemeente Beerse. We bieden ook ondersteuning aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Conflict en agressie


D-NA biedt deskundige ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van agressiebeleid, inclusief workshops en trainingen voor medewerkers die regelmatig met burgers omgaan. 

Een sterk middenkader en een krachtige MAT-werking

We helpen bij het definiëren en visualiseren van jullie leiderschap om organisatiewaarden te verwezenlijken. We leiden leidinggevenden op om dit te realiseren en stimuleren dialoog tussen MAT, college en leidinggevenden, zodat zij elkaar versterken in het realiseren van het toekomstbeeld. Met ervaring en expertise ondersteunen we alle profielen van leidinggevenden in lokale besturen. 

Sterke teams en samenwerking tussen teams​

In een snel veranderende context hebben teams ondersteuning nodig om én veilige haven te zijn én resultaten te halen. D-NA coacht teams die onder druk staan door interne of externe uitdagingen, resulterend in een optimale samenwerking met geëngageerde medewerkers, gedragen jaarplannen, verbeterde teamdynamiek, duidelijke rolverdeling …

Meer info?

We geven graag meer uitleg bij ons aanbod. 

Let’s talk!