D-NA

Maak je organisatie wendbaar en futureproof

We leven in een veranderende wereld, waar de waan van de dag het vaak overneemt van de focus op lange termijn. Voor je medewerkers en klanten is het lang niet altijd helder waar je organisatie voor staat en wat ze wil bereiken. Vandaar de nood aan een visie die richting geeft en die de organisatie wendbaar maakt voor de toekomst. Wij helpen je hier graag en goed bij.

We focussen samen op strategische keuzes in plaats van op louter operationele.

 We kijken naar trends op een uitnodigende en overzichtelijke manier. Via gesprekken met mensen van het management en belangrijke stakeholders bepalen we de kernvraag en brengen we de kritische onzekerheden in kaart.

Relevante informatie en tendensen worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Duidelijke en gefundeerde beslissingen voor de toekomst krijgen vorm.

We zetten een actieplan op dat nu al clever inspeelt op het gekozen toekomstscenario. 

Voor alle beslissingnemers op strategisch niveau. Als boost voor kaderleden om mee na te denken op strategisch niveau.

aantal dagen: op maat afgestemd op je vraag
Onze mensen denken toekomstgericht, zijn ervaren en hebben er zin in. Contacteer ons voor een offerte.

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!