D-NA

Proces faciliteren

Een proces faciliteren betekent als begeleider groepen of teams helpen om specifieke doelen te bereiken of om problemen op te lossen. Door het initiëren en ondersteunen van interacties en vergaderingen worden doeltreffende besluitvorming, samenwerking en communicatie bevordert. Zo ontstaat een positieve en proactieve dynamiek.

Samen bouwen aan duurzame organisaties

Alles start met een duidelijk en realistisch draaiboek voor het te lopen proces. Met een mooi evenwicht tussen draagvlak en voortgang. Goedgekeurd door de belangrijkste stakeholders

De rolverdeling in het draaiboek wordt bewaakt, zodat elke stakeholder in het proces het juiste mandaat kan blijven opnemen. Ook het draagvlak wordt zorgvuldig gemonitord.

Elk moment in het draaiboek wordt voorbereid en gefaciliteerd, in functie van de kwaliteit van de gesprekken en het bereiken van het doel.

Het proces leidt tot een gedragen besluitvorming. De besluitvormingsmomenten worden begeleid volgens afgesproken principes (bijvoorbeeld consent, consensus, meerderheid …).

Interessant bij burgerparticipatie, medewerkersparticipatie, zelfsturende teams, changeprojecten…

op maat
We hebben aangename en gemotiveerde procesfacilitatoren in huis. Zij zijn ervaren in het werken met diverse doelgroepen: van management tot medewerker.

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!