D-NA

Change management: een geïntegreerde aanpak

Een organisatie heeft bestaansrecht wanneer ze kan voorzien in de behoeften van klanten. Daar hoort evolueren bij. Zeker vandaag.
Een verandering goed aanpakken zorgt voor minder stress, onzekerheid en negatieve energie. In een wereld die constant verandert is  efficiënt changemanagement meer dan navigeren door processen en systemen. De menselijke kant is minstens even belangrijk. In deze opleiding reiken we handvaten aan voor zowel de lineaire als de  cyclische aard van verandering.

Samen bouwen aan duurzame organisaties

Je ontdekt de  8 essentiële fases van verandering. Zij dienen als fundament voor een gestructureerd proces. Je ontwerpt een veranderplan.

Communicatie als sleutel. Je leert focussen op duidelijke en consistente communicatie op alle niveaus van de organisatie. Dat versterkt de veranderstrategie en stimuleert betrokkenheid en goede wil.

Geen twee veranderingen zijn hetzelfde en elke organisatie is uniek. We geloven sterk in het mobiliseren van de aanwezige expertise. Je maakt kennis met cocreatietechnieken en leert die benutten om alle betrokkenen een actieve rol te geven in het vormgeven van de verandering. Dit bevordert de acceptatie en  versterkt de intrinsieke motivatie van je  team.

Onze aanpak omarmt de gedachte  ‘veranderen is leren en leren is veranderen’. Mensen reageren op verschillende manieren op verandering. Daarom maken we je ook vertrouwd met hoe je die diversiteit kan omarmen. Een empathische benadering helpt om begrip en ondersteuning te bieden.

Voor leidinggevenden, projectleiders en changeleiders die constructief met veranderingen aan de slag willen.

6 dagdelen
De trainers zijn helemaal thuis  in changemanagement. We werken ook vaak met trainingacteurs voor extra ervaringsopbouw. Een opleiding van 6 dagdelen is onze  standaardaanpak. We stemmen graag verder af voor een offerte op maat.

Met dit thema gingen we al aan de slag bij

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!