D-NA

Helderheid in missie, visie en strategie

Je organisatie of je team heeft nood aan verbinding, aan een gezamenlijk doel, aan een collectieve ambitie. Omdat de vorige missie gerealiseerd werd, omdat de context veranderde of om nog een compleet andere reden. Het maakt niet uit. Wij staan klaar om een eindje of een heel stuk mee te lopen tot het pad duidelijk is.

Samen bouwen aan duurzame organisaties

We verhelderen samen jullie missie. Waarom bestaat het team of de organisatie precies? Het antwoord resoneert met het team, de organisatie en de belangrijkste stakeholders.

Samen zorgen we voor een gedragen visie. Hoe kijkt het team of de organisatie naar de uitdaging die aangegaan wordt? Het team, de organisatie en de belangrijkste stakeholders raken het hierover eens.

We stippelen samen de strategie uit.  Via welke grote lijnen gaat het team of de organisatie op het doel af? Het team, de organisatie en de belangrijkste stakeholders trekken aan één touw.

Nog een optie: we werken verder op wat al bestaat. We werken samen met het team of de organisatie de nodige teksten uit en zorgen voor visuele ondersteuning van de missie-visie-strategie. We geven good practices van werkbare beheerssystemen.

Elke organisatie of elk team met nood aan verheldering en richting voor hun opdracht.

Na een intake werken we op maat een traject uit.
Voor deze begeleiding zetten we ervaren en gemotiveerde consultants in.

Met dit thema gingen we al aan de slag bij

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!