D-NA

Maak het helder! – opzetten van een agressiebeleid

Hoe ga je als organisatie gepast om met agressie van klanten, cliënten of patiënten? Meestal gaat het om een kleine minderheid, toch kan de impact groot zijn. Confrontatie met agressie kan bij je medewerkers leiden tot een onveiligheidsgevoel, onzekerheid, gebrek aan motivatie en ziekteverzuim. Daarnaast is er het gevaar van materiële schade of een negatief imago voor je organisatie. Met een doordacht agressiebeleid draag je zorg voor ieders noden en bevorder je het psychosociale welzijn van je medewerkers.

Samen bouwen aan duurzame organisaties

Je stelt een coherent en gedragen agressiebeleid op.

Je neemt maatregelen die vertrekken vanuit een duidelijke visie op agressie. Die worden gedragen door de hele organisatie.

Je vertaalt dit beleid in maatregelen op verschillende niveaus en gericht op verschillende stadia: preventief, tijdens en curatief.

Je zet een plan van aanpak op om het bestaande beleid te evalueren en bij te sturen.

 Voor organisaties die worden geconfronteerd met verbale en/of fysieke agressie van klanten, cliënten of patiënten.

traject op maat
We hebben aangename en gemotiveerde consultants in huis. Zij zijn gespecialiseerd in het opzetten van een gedragen agressiebeleid.

Met dit thema gingen we al aan de slag bij

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!