D-NA

Draagvlak creëren: de basis voor beslissingen

De democratisering van besluitvorming baant zich een weg  door heel onze maatschappij. Dus ook in organisaties en bij medewerkers. Bij managers en beleidsmedewerkers ontstaat een nood om draagvlak te creëren bij collega’s voor er beslissingen genomen worden. Onze opleiding maakt je vertrouwd met onderbouwde inzichten en beproefde methodieken. 

Samen bouwen aan duurzame organisaties

Je ontdekt wat draagvlak echt betekent en hoe het een plaats kan krijgen in je beslissingsproces.

Je krijgt inzicht in de noden van mensen bij verandering, en de impact hiervan op hun reacties. Je leert gepast omgaan met onzekerheid, weerstand en emoties bij je medewerkers.

Je komt alles te weten wat je nodig hebt. Hoe je momenten van inspraak vormgeeft en faciliteert. Hoe je gepaste methodieken inzet, in functie van de groepsdynamiek. Hoe je de juiste vragen stelt, zodat duidelijk is waarover inspraak wordt gevraagd en wie welk mandaat krijgt in de besluitvorming.

Je verwerft inzicht in de tactieken en technieken van projectmanagement en kan ze toepassen. Zo zorg je voor draagvlak en voortgang in je project.

Voor bewuste managers, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers en projectleiders.

3 dagen
Voor deze opleiding zetten we ervaren trainers in. Een training in 3 dagen is onze  standaardaanpak. We stemmen graag verder af voor een offerte op maat.

Met dit thema gingen we al aan de slag bij

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!