D-NA

Leidinggevende, een cruciale rol bij veranderingen

In deze VUCA-wereld zijn veel organisaties continu onderhevig aan kleine en grote veranderingen. Dat vraagt een aparte aanpak en extra inspanning van jou als leidinggevende. Je hebt samen met je team constructief in te spelen op de evoluties, anderzijds zijn jullie er zelf onderhevig aan … Dé uitdaging is dat de mensen waarmee je door de verandering hoeft te gaan, niet strak in te plannen zijn. Soms heb je ze mee, soms haken ze af. Een aantal is enthousiast, sommigen reageren emotioneel, anderen dreigen hun drive te verliezen. Deze opleiding belicht uitgebreid de menselijke kant van veranderingen.

Samen bouwen aan duurzame organisaties

Je krijgt een duidelijk zicht op je rol als leidinggevende binnen veranderingen. Je brengt in kaart wat jou stimuleert en wat jou afremt. Je beseft wat binnen jouw invloedssfeer zit en hoe je die kan verruimen.

Je leert omgaan met de weerstand en de emoties die tijdens verandering naar boven komen.

Je maakt een veranderplan op basis van ons 8-stappenmodel.

Je ontdekt je sterktes en je valkuilen in het leidinggeven in tijden van verandering.

Voor leidinggevenden op tactisch niveau die anders wensen te kijken naar verandering in de organisatie, en positief willen inspelen op evoluties.

Met dit thema gingen we al aan de slag bij

4 dagdelen
Na een intake werken we op maat een opleiding of intervisie uit. We zetten een ervaren en gemotiveerde trainer of consultant in.

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!