D-NA

Leiderschap


Welke positie neem ik in? Meerzijdig leiderschap

‘We hebben haar nodig in een strategische rol. Er komen grote veranderingen op ons af. En ik heb iemand nodig die een strategie uitwerkt voor deze afdeling en dit vertaalt in een veranderplan. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid die hoort bij deze managersrol.’ Aan het woord is de verantwoordelijke van de persoon waarmee ik een coachingstraject mag opstarten. Laat ik de coachee Nouria noemen. We zitten met ons drie samen om de aanleiding, de concrete vraag en noden te bespreken. En om samen doelen te concretiseren: waar willen we met dit coaching traject precies......

Continue Reading


Verandering: uitdaging voor leidinggevenden

Eén van de spanningsvelden waarmee we in onze meerzijdig leiderschap-trajecten aan de slag gaan, is dat van stabiliteit versus verandering. Een effectieve leidinggevende staat voor de uitdagende taak om een delicate balans te behouden tussen het waarborgen van de dagelijkse continuïteit van een organisatie en het stimuleren van een omgeving die openstaat voor verandering en innovatie. In deze blog exploreren we deze balans. We bekijken volgende factoren die ......

Continue Reading