D-NA

veranderDNA


Verandering: uitdaging voor leidinggevenden

Eén van de spanningsvelden waarmee we in onze meerzijdig leiderschap-trajecten aan de slag gaan, is dat van stabiliteit versus verandering. Een effectieve leidinggevende staat voor de uitdagende taak om een delicate balans te behouden tussen het waarborgen van de dagelijkse continuïteit van een organisatie en het stimuleren van een omgeving die openstaat voor verandering en innovatie. In deze blog exploreren we deze balans. We bekijken volgende factoren die ......

Continue Reading