D-NA

Tools


Verander-DNA individu/team Terug naar Tools Hapklaar changemanagement Deze set nodigt uit om te werken aan gedachten, kennis, gedrag en competenties bij veranderingen binnen de jobcontext. Individueel aan de slag Zie welke thema’s top zijn voor het leren omgaan met en groeien door verandering. Belicht elk aspect van je verander-DNA. Collectief in evolutie Een gezond team kijkt vooruit. Mensen mogen er groeien. De thema’s op de kaarten zetten aan tot een gesprek of tot opdrachten. Cultuurverandering creëren Op naar kwalitatieve feedback, leren van en door elkaar, openheid voor uitdagingen en flexibiliteit als kernkwaliteit. Voor......

Continue Reading


Verander-DNA organisatie Terug naar Tools VUCA-wereldwijs De nood om te veranderen komt constant op jouw organisatie af, zowel van buitenaf als van binnenuit. Deze tool is mee. Bouwstenen verander-DNA Cultuurveranderingen doorvoeren gaat vaak gepaard met chaos, weerstand en moeilijkheden. Deze toolbox verlicht en opent. Ontstaan vanuit de praktijk Onze dagdagelijkse confrontatie en ervaring met de nood, de wens, de wil en de kunst van mensen om te veranderen leidde tot deze tool. Vrijheid om te ontwerpen Afgestemd op de situatie nu, rekening houdend met verleden en cultuur. Elke combinatie van thema’s, werkvormen en......

Continue Reading


D-NA Leiderschapskaarten Terug naar Tools Bewustwording Een toegankelijke en effectieve tool om te kijken naar je leiderschapsstijl en naar de uitdagingen binnen jouw team. Bespreekbaar maken Welk gedrag is herkenbaar? Wat moet en wil jij vastpakken. Je gaat in gesprek met jouw leidinggevende, een medewerker of een collega. Uitwerken actieplan Nu je jouw uitdagingen en die van je medewerkers kent, formuleer je doelstellingen en stippel je te nemen stappen uit. Bouwen aan feedbackcultuur Stimuleert 360°-feedback en ontwikkeling van je leiderschapscompetenties. Wat ziet de omgeving (leidinggevenden, medewerkers, collega’s …)? Voor wie? Iedereen die aan......

Continue Reading


D-NA Stakeholderspel Terug naar Tools Het bos en de bomen Dit interactieve spel maakt de complexiteit van stakeholdermanagement overzichtelijk en helpt differentiëren in de aanpak. Constructieve communicatie Ondersteunt de dialoog binnen change- en projectmanagement. Om te informeren, overtuigen, ondersteunen of betrekken. Visuele aanpak Een makkelijk hanteerbare vorm van het Mendelow-model. Het visualiseert de stakeholders, in plaats van ze te omschrijven. Afstand geeft mogelijkheden De pionnen worden vastgenomen, verschoven … Uitzoomen plaatst de verandering in een ander perspectief en toont opties. Voor wie? Medewerkers, teams of changemanagers die graag de samenwerking met stakeholders verbeteren.......

Continue Reading


D-NA Projectmanagementspel Terug naar Tools Gemeenschappelijk referentiekader Dit verhelderende spel verenigt mensen die een project leiden of aan een project werken onder één sterke paraplu. Opfrissen kennis projectmanagement De spelfases introduceren een waardevolle basisaanpak: van startfase over uitvoeringsfase naar afsluitfase.  Analyseren en stroomlijnen project Via de scoreblokjes wordt helder aan welke sleutelacties nog werk is. Dat leidt naar een haalbaar stappenplan. Verduidelijken van de rollen Het team komt samen tot een invulling van de rollen. Iedereen ziet duidelijk wie welke rol hoeft op te nemen. Voor wie? Medewerkers die een project leiden of......

Continue Reading