D-NA

Interim management

Soms heeft een organisatie op korte termijn behoefte aan iemand die leiderschap kan tonen. Een manager is uitgevallen. Of een change project heeft een verantwoordelijke nodig. Als organisatie heb je niet de tijd om ellenlange sollicitatieprocedures te doorlopen, en de invulling is maar voor een beperkte tijd.

Wij kunnen iemand aanbieden die komt inspringen, mét de D-NA kennis en het netwerk als bagage.

We doen zelf onze botten aan!

Samen bouwen aan duurzame organisaties

Operationeel én strategisch

Wie in ons team van interim managers zit heeft zelf leidinggevende ervaring, en is ondertussen al jarenlang adviseur bij D-NA. Dit zorgt voor een unieke combinatie. Zij kunnen operationeel sturen, zodat de resultaten gehaald of verbeterd worden. Maar zij brengen ook een strategische en kritische verbeter-bril aan tafel, zodat ook initiatieven en ideeën op langere termijn gezaaid kunnen worden.

D-NA is zo georganiseerd dat virtueel het hele D-NA netwerk mee aan tafel zit.

We pakken het samen grondig aan

Intake + resultaatsbepaling

Opstart

Tussentijdse evaluaties

Afronding en eindrapport

Case: Uitvoering én advies

Op enkele maanden tijd hadden verschillende managers uit het management team van VERA APB voor een nieuwe uitdaging gekozen. Er was op korte termijn iemand nodig die Digital Solutions kon leiden zodat de operationele werking niet in het gedrang kwam. D-NA is in de bres gesprongen en heeft naast de dagelijkse leiding van de dienst ook strategisch advies kunnen geven.

Let’s talk!    Nieuws over teamontwikkeling

    Klanten