D-NA

Doelgericht groeien via individuele coaching

Voel je als medewerker de nood en de zin om je professionele prestaties te verbeteren,  je vaardigheden te ontwikkelen en je groei te stimuleren? Met individuele coaching kies je voor een gerichte, gepersonaliseerde aanpak. Samen met een gekwalificeerde coach werk je naar concrete doelen toe.

Samen bouwen aan duurzame organisaties

We starten bij de vraag tot verandering, vanuit jezelf en/of je omgeving. We maken helder waar transformatie gewenst is en wat mag blijven bestaan.We toetsen af hoeveel ruimte er effectief vrijgemaakt wordt voor evolutie.

Jouw  coachingvraag dient als vertrekpunt om de historiek, de ervaring en de context te verhelderen. Dit geeft een stevige basis voor de juiste focus om verandering te kunnen doorvoeren.

Je leert onbevreesd  kijken vanuit verschillende standpunten en invalshoeken om zo tot degelijke oplossingen te komen.

Je kiest duidelijk op welke manier  en onder welke voorwaarden je aan de slag gaat om tot verandering te komen.

Voor elke medewerker die zich wil ontwikkelen.

Een typisch traject omvat een intakegesprek, 5 coachingsessies en een afrondingsgesprek.
Elke individuele coaching is maatwerk, met begeleiding door een gekwalificeerde, ervaren coach. We stemmen graag verder af voor een offerte op maat.

Met dit thema gingen we al aan de slag bij

Neem contact op met je samenwerkingspartner bij D-NA of via info@d-na.be, +32 16 98 19 59.

Let’s talk!