D-NA

Eigen kweek. Het experiment dat D-NA heet.

Ondertussen gaat D-NA al meer dan 10 jaar aan de slag binnen organisaties en bedrijven. Dat is behoorlijk wat ontwikkelde expertise, ervaring en passie in het opleiden, coachen en begeleiden van organisaties rond onze vier thema’s:

  • Leiderschap
  • Teamontwikkeling
  • Organisatieontwikkeling
  • Future Proof Design

Expertise die we inzetten om onze klanten te begeleiden en zo bij te dragen aan weer magie in de organisatie te brengen.

Naast ons werk bij de klant, hebben we al die jaren ook kunnen experimenteren met “hoe organiseer je je en hoe bouw je een organisatie uit?” We zijn met drie collega’s gestart in 2011. Momenteel zetten acht vennoten hun schouders onder de praktijk en strategie van D‑NA. Zowel de opstart als de groei hebben van iedereen steeds gevraagd om nieuwe paden te ontdekken, nieuwe uitdagingen aan te gaan, kortom te experimenteren hoe D-NA steeds opnieuw vorm gegeven moest worden.

Wij spreken vaak over D-NA als over een experiment. Vanuit concrete noden die wij ervaren in onze samenwerking gaan we telkens in gesprek rond wat goede afspraken zijn om te maken. Welke processen en procedures dienen we écht te implementeren?  (D-NA principe: “Less is more”, hoe minder procedures hoe beter) Wat soort gedrag willen we graag zien? En dit telkens met de afspraak: na verloop van tijd evalueren we en voeren we af wat niet werkt.

Na meer dan 10 jaar kunnen we zeggen dat ons experiment nog steeds goed draait. Onze organisatiepraktijken zijn mee ontwikkeld met onze grootte en onze veranderde opdrachten.

Walk our talk

Samen met onze freelancers bouwen wij dagdagelijks aan mature teams die zowel een veilige haven als sterke motor voor hun teamleden vormen. We bouwen aan gezonde organisaties waar profit en people hand in hand gaan. We zitten mee aan de ontwerptafel om organisaties future proof te maken zodat het verhaal duurzaam wordt.

Om dit op een geloofwaardige manier mee te helpen opzetten bij onze klanten, dient onze eigen organisatie  ook gezond en future proof te zijn. Meer nog, we hebben dat gewoon nodig om onze rol überhaupt te kunnen opnemen bij de klant: een eigen gezond systeem waarop we kunnen vertrouwen en leunen, dat ons motiveert en uitdaagt. Dat is wat de organisatie D-NA ons biedt.

Een boutade binnen changemanagement luidt: “It takes a system to change a system.” Wij gaan graag een stap verder: “It takes a healthy system, to change a system in a healthy way.”

Lerend netwerk

Nu onze eerste tien jaren al even achter ons liggen, willen we de tien belangrijkste organisatiepraktijken die we geleerd hebben uit ons experiment ter inspiratie met jullie delen.

Dit is trouwens niet de eerste keer. In onze opdrachten delen we reeds lang onze eigen ervaringen met onze klanten: hoe zorg je ervoor dat wat urgent én belangrijk is daadwerkelijk op de agenda komt te staan? Hoe verdeel je verantwoordelijkheid binnen een team? Hoe zorg je voor verbinding wanneer je vaak niet fysiek met elkaar samenwerkt? Niet dat wij hierin dé oplossing gevonden hebben. Nee, maar wel een oplossing. Een oplossing die voor ons werkt. En mogelijk ook voor jou. Mogelijk in een aangepaste versie. Of misschien brengt het jou op ideeën om met een soortgelijk experiment binnen jouw organisatie, binnen jouw team aan de slag te gaan. In ieder geval, laat ons weten wat jullie ervan denken, waar jullie mee aan de slag gaan. Zo blijven we allen verder leren en bouwen we samen aan gezonde organisaties.

De komende maanden vind je op onze website nieuwe getuigenissen. Dit keer niet van onze klanten, maar van onszelf. Getuigenissen vanuit onze kweekvijver.

Veel leesplezier.

Dimitri De Meester
Managing Partner D-NA

Afbeelding: Karly Santiago

Verkennend gesprek?