D-NA

Stabiliteit brengen, dialoog openen

Tijdelijk voorzitterschap managementteam Sint Lucas Antwerpen

Sint Lucas Antwerpen is de kunsthogeschool binnen de groep Karel de Grote. De campus heeft xx medewerkers die samen xx studenten doorheen hun bachelor- en masteropleiding loodsen, en onderzoek verrichten.

Het management van Sint Lucas ging door een woelige periode. Dat bracht een enorme druk mee voor zowel het management als de medewerkers. D-NA ondersteunde het management van Sint Lucas intensief. We namen zes maanden lang het voorzitterschap van het managementteam op en droegen het vervolgens over aan de nieuwe directie.

Met mooie resultaten:

  • Stabiliteit voor de organisatie.
  • Opstart open dialoog bij de medewerkers.

Verkennend gesprek? jouw e-mailadres